I Jornada de Liga Territorial Canaria 2019

Arrancó la Liga Canaria de Rugby con la victoria del #CRLP por 36 a 19 ante Rugby Universidad de La Laguna B.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts